3. krok - parametry robota

Knihovna konfigurací  robota

Pro snadnější výběr robota a nástroje pro zápěstí robota a převedení drah nástroje CAD/CAM dle vašich specifických hardwarových požadavků a nastavení, lze použít rozsáhlé knihovny nastavení robota:

 • můžete vybírat ze značek  KUKA, STAUBLI, FANUC, ABB, YASKAWA, a dalších
 • můžete vkládat řídící parametry robota jako:
  • nastavení ochranných krytů či další grafiky
  • volba nástroje na konci ramene robota
  • pozice robota (nastavení vzdálenosti robota od obráběného dílce a určení centrálního bodu - CPD)
  • informace o změnách nástroje a výměníku nástrojů
  • parametry rozsahu pohybů
  • konfigurace pro lineární (kolejnice) a/nebo rotační (stůl) pohyb

    výběr nástroje robota

 

      zadání parametrů dalších os

  specifikace parametrů pohybu

nastavení TCP a vzdálenosti nástroje

 

Převod CAD/CAM dat do výstupu 6-ti osého robota

Použití grafického rozhraní k doladění parametrů, podle kterých bude Robotmaster překládat 2 až 5-ti osé CNC dráhy nástroje do 6- osé dráhy nástroje robota.

 • volba konfigurace robota pro nastavení jeho optimální pozice
 • řízení pohybů mezi jednotlivými operacemi

 

Zpět