SVAŘOVÁNÍ

 Robotmaster může být použít ke generování programů pro svařovací roboty používající svařovací oblouk.   

OŘEZÁVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

  Robotmaster může být použit pro programování robotu pro aplikace jako je routing, řezání (za použití plazmy, laseru, hořáku a vodního paprsku) a pro ostatní typy ořezávacích aplikací.

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘETOKŮ

  Robotmaster může být použit pro robotické programování odstraňování přetoků ořezáváním v plastikářském průmyslu.

ODJEHLOVÁNÍ

  Robotmaster může být použit ke generování programu robota pro odjehlování hrubé hrany opracovaných dílů nebo zařízení.

OBRÁBĚNÍ

    Robotmaster může být použit pro automatizované programování robotického frézování jednoduchých nebo velmi složitých dílců. Je ideální pro frézování forem, šablon a dílců používajících dřevo, polymery a měkké kovy.

NANÁŠENÍ

  Robotmaster může být použit pro programování dávkování lepidel a nanášení.

LINERNÍ /ROTAČNÍ OSY

  Robotmaster poskytuje rozsáhlou sadu robotického programování a funkci simulací pro pojezdy a rotační stoly se snadným programováním robota namontovaného na lineárním pojezdu nebo dílci, které jsou umístěny na rotačním stole. Pojezdy a rotační stoly mohou být použity jako simultánní pohyb.

LEŠTĚNÍ / BROUŠENÍ

  Robotmaster může být použit pro brousící a leštící aplikace za použití široké škály nástrojů a technik včetně brusného pásu, brusného kotouče, lapování, volného brusiva atd.

LAKOVÁNÍ,NÁTĚRY,NÁSTŘIKY

  Robotmaster může generovat automatické programování lakovacího robota, stejně jako programy pro lakování, nanášení nátěrů, stříkání či jiné tepelné aplikace.

APLIKACE DÍLEC K NÁSTROJI

  Robotmaster může být použit pro naprogramování upnutí dílce do upínače robotu a k obrábění jsou použity stacionární obráběcí jednotky