Robotmaster V6

 

 

 

 

 

RISE - jedinečně integruje uživatelskou kontrolu a intervenci s rychlostí a flexibilitou renomovaných automatizačních a optimalizačních nástrojů Robotmasteru. Nové grafické rozhraní povyšuje Robotmaster na nový nebývalý standard pro programování robotů, což jistě všichni uživatelé ocení.

 

 

 

 

 

 

RISE je ucelené, interaktivní rozhraní, umožňující využít sílu Robotmasteru v komplexním simulačním prostředí.


Dynamická interakce

Nové unikátní prostředí Robotmasteru poskytuje snadné a intuitivní řízení robotů, nepřekonané žádným CAD/CAM systémem. Můžete snadno upravovat pozice a trajektorie robotu, manuálně nebo automaticky, jednoduchým kliknutím a přetažením ramene robotu, os, nástrojů nebo dílce. Robotmaster V6 je dokonalé spojení uživatelské znalosti výroby, výkonných CAD/CAM programovacích nástrojů a naší unikátní optimalizace specifické pro jednotlivé roboty. Robotmaster vytváří dokonalé trajektorie robotu rychle, bez nákladných a jednotvárných opakujících se prací.

                            Přenos                                             Rotace                               kombinované dynamické interakce

                       


 

Úprava přechodných pohybů

V rámci nového simulačního prostředí mají uživatelé mají nyní mnoho možností řídit přechodné pohyby mezi operacemi. Můžete rozfázovat pohyb robotu kloub po kloubu, Můžete pohybovat robotem mezi jednotlivými změnami polohy kloubů, přesouvat robota v pracovním prostoru nebo pohybovat nástrojem a snadno měnit konfigurace základny, lokte nebo zápěstí.

                                Pohyb kloubu                                                                  Pohyb nástroje nebo pohyb robota v pracovním prostoru

 


 

Zjednodušená interakce

V6 revolučně mění uživatelskou zkušenost s intuitivním rozhraním „kliknout a přetáhnout“ a četnými vylepšeními na žádost uživatelů. Tato vylepšení zahrnují: úpravu ve specifických bodech, nastavení procesů, příkazy a spouštěcí mechanismy. Navíc, nový seznam operací poskytuje ikony pro dosah a chybové stavy, možnosti „rychlého ověření“ pro zkrácení dob analýzy, zobrazení dynamického a automatického limitu dosahu, uživatelský pracovní systém souřadnic a mnoho dalšího.

Manuální editace bodů

 


 

Analýza pracovního prostoru

Výkonnější a intuitivní funkce analýzy pracovního prostoru je plně integrována do Robotmaster pro rychlé a optimální umístění vašich dílců. Snadná vizualizace limitů dosahu robotu, spolu s dynamickým přepočítáním jasně ukazuje plný dopad změn provedených na všech operacích. Prostředí analýzy pracovního prostoru a vizualizace také podporuje pojezdy a rotační stoly.

snadná a rychlá vizualizace a oprava problémů s dosahy

 


 

Uživatelská definice procesu

Integrace parametrů specifických pro uživatelský proces (např. svařování, obrábění atd.) je nyní zjednodušena novými náhledy parametrů. Tyto uživatelsky modifikovatelné obrazovky definují rozhraní, terminologii a řídicí nastavení unikátní pro aplikaci. Parametry procesu mohou být vytvářeny, modifikovány a plně řízeny uživatelem pro celý program, specifické operace nebo vybrané body.

Nastavení globálních parametrů i parametrů operace Řízení bod po bodu

 

Zpět