Proč Robotmaster ?

Vývoj nelze zastavit v žádném odvětví. V NC frézování jsme před krátkým časem začínali s 2,5D frézováním a nyní je již naprosto samozřejmé frézování v 5-ti osách. Kam se bude ubírat vývoj? Logický krok je směrem k robotům. Jsou lehčí, mají dostatečný dosah, jsou levnější. Nástroje pro vysokorychlostní obrábění již nyní plně nahradí silové obrábění. Dodnes byl problém programovat roboty v krátkém čase s možností rychlé změny výroby. Tento handicap odstranil Robotmaster.

  • S Robotmasterem můžete využít robot i pro krátkodobé zakázky. Robotmaster hladce integruje programování, simulaci a generování kódu v prostředí Mastercam, což má za výsledek rychlejší programování robotu.
  • Robotmaster zkracuje programovací čas ze dnů na hodiny díky možnosti generování kontrolního kódu robotu přímo z prostředí CAD/CAM systému Mastercam.
  • Efektivita nákladů a flexibilita robotů + snadné programování díky Mastercamu
  • Tvorba jednoduché nebo komplexní trajektorie přesně, bez metody „teaching points“
  • Speciální nástroje pro nastavení singularity či limitů dosahů robotu.
  • Jednoduché řešení kompatibilní s mnoha roboty.

Využití robotů při obrábění

S použitím Robotmasteru je možné programovat roboty rychle a efektivně. A to hlavně díky možnostem CAD/CAM systému Mastercam a technologii prověřené průmyslovou výrobou na celém světě.

Roboty byly většinou vnímány pouze jako manipulační zařízení. Ale v poslední době zaznamenaly velký pokrok, co se týká přesnosti a pohybové pružnosti. I díky tomu jsou stále více využívány v oblasti obrábění. Pomocí robotu jste schopni produkovat kvalitnější výrobky s nižšími náklady, rychleji a flexibilněji.

Frézování robotem

 

Revoluční přístup k programování robotu pomocí CAD/CAM

Silné zázemí CAM softwaru nám umožňuje přinést revoluční přístup k programování robotů. Většina softwarů nabízejících off-line programovaní robotů je opravdu pouze simulační nástroj s velmi omezenou programovací schopností. Tradiční off-line programování funguje buď na bázi velmi těžkopádného a únavného programování bodu za bodem, nebo na bázi postprocesorového řešení, které nabízí jen velmi malou flexibilitu a omezené funkce. 

Robotmaster přináší snadné programování přesných pohybů nástroje a rychlé generování dlouhé dráhy trajektorie s minimální nutností zásahů programátora.

Robotmaster dokáže využít CAD/CAM  technologie k programování robotů se stejnou flexibilitou a rychlostí s jakou je software používán k programování CNC strojů.

Integrované řešení programování

Robotmaster hladce integruje programování, simulaci a generování kódu přímo v prostředí Mastercam. Multisoftwarový přístup tradičního programování vás nutí použít jeden software pro CAD/CAM programování, další pro konvertování trajektorie a pozice robota a konečně třetí na simulaci a potvrzení správnosti naprogramované trajektorie. To s Integrovaným řešením programování Robotmaster není nutné.