Funkce Robotmasteru

Robotmaster je software, který hladce zvládá programování robotů, simulaci a generování kódu robotů. To vše v prostředí CAD/CAM systému Mastercam. Tím, že využívá mnoha léty i zákazníky prověřené cykly, zkracuje a zpřesňuje programování robotů prakticky všech značek a profesí.

Celý proces programování probíhá v několika krocích :

1 krok - modelování, nebo načtení  CAD souborů

 

 

 

 

 

2. krok - Generování drah nástroje (programování na bázi CAD/CAM)

 

 

 

  3. krok - parametry robota

 

 

 

  4.  krok - simulace a optimalizace

 

 

   

     5.  krok - generování kódu