Ve dnech 25. a 26.ledna 2017 se v Brně pracovníci naší firmy SONETECH s.r.o. pan Jiří Netopil a Ing.Oldřich Rybařík zúčastnili dvoudenní konference na velmi aktuální téma Trendy v oblasti robotizace automatizace. Mezi celou řadou řečníků vystoupil i pan Jiří Netopil z firmy SONETECH, který účastníky konference seznámil s praktickým využitím softwaru ROBOTMASTER pro programování robotů. Jeho přednáška se setkala s velkým zájmem účastníků konference a byla podnětem k celé řadě následných jednání o možném nasazení softwaru ROBOTMASTER v konkrétních průmyslových firmách.

Této konference se zúčastnilo více jak 150 zástupců renomovaných českých a slovenských firem, především z oblasti automotive, a dále také zástupci firem, které se dlouhodobě věnují problematice robotizace automatizace.

Jak vyplynulo z prezentovaných příspěvků vystupujících, tak i z neformálních diskusí účastníků, jsou tyto dvě oblasti a jejich další rozvoj středem zájmů průmyslových firem v českých a slovenských firmách a v dalších letech budou hybnou silou rozvoje průmyslových firem a nezbytným faktorem jejich úspěchu.