Reversní inženýrství založeno na CAD/CAM

 

 

Reverse – kompletní řešení pro reverzní inženýrství (RE) nabízí mnoho výkonných a inovativních nástrojů pro tvorbu CAD modelů z naměřených částí.

Obnovuje složité plochy v CAD souboru za pomocí automatické funkce „Auto Surface“ nebo používá kombinaci modelování s STL plochami sítí a tělesy v jednom desgnu. Pracuje s naměřenými daty z jakéhokoliv měřícího zařízení. Verisurf Reverse automaticky tvoří plochy, funkce a roviny, mřížky nebo radiální průřezy obráběných dílů a vytváří přesné CAD modely. Pomocí pokročilých nástrojů Verisurf Reverse vytváří vlastní linie, oblouky, křivky, koule válce plochy a další. Poskytuje plně integrované komplexní řešení pro reverse a tvoří mračna bodů ve formě STL souborů pro analýzu povrchu nebo budoucí obrábění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět