Tvorba křivky v 5-ti osách

Sada nástrojů pro tvorbu křivky v 5-ti osách má mnoho nových rysů. Můžete řetězit křivky a okamžitě pro ně vytvořit dráhu. Směr dráhy a počátek a konec drah mohou být snadno vizualizovány novými značkami.  Funkce Automatická tvorba křivky byla nově navržena, nyní nabízí náhled na vytvářené dráhy a filtrování chybných drah před tvorbou aktuálních drah!  V této verzi bylo přidáno více než 100 položek.

Na základě uživatelských požadavků a zpětné vazby byl tento nástroj značně vylepšen.  Směr dráhy, počáteční a koncové vektory/body mohou být snadno vizualizovány zobrazenými značkami.  Počáteční bod uzavřeného vektoru může být také změněn pomocí rozhraní.  Byly také přidány nové funkce – schopnost řetězit dříve existující křivky a tvořit okamžitou dráhu/y, schopnost odstranit bod uvnitř dráhy, možnosti funkce Zpět pro většinu funkcí v dialogu a vylepšení v drahách Hran. Funkce „Auto“ byla zcela přepracována, nyní nabízí náhledy na dráhy a eliminuje nežádoucí dráhy, dále nabízí schopnost předvýběru stěn pro vytvoření hran (dříve prováděno pomocí přepínače Check/Drive - Kontrolní/Řídicí) – vše z jediného rozhraní. Před vytvořením konečné geometrie může být také změněn směr řezu! Nyní je možná opětovná projekce dříve existujících drah na nové dílce! Dráhy Hrana nabízejí vylepšení, které umožňuje, aby směr dráhy byl nastaven kolmo k hraně – což je první krok k drahám „swarf stylu“!

Vytvořit křivku v 5 osách – vylepšená funkce „Auto“

Funkce automatická tvorba křivek byla přepracována!

Dříve:

  • Dráhy byly vždy tvořeny jako první
  • Nežádoucí dráhy musely být vymazány
  • Přepínač Kontrolní/Řídicí musel být použit pro oddělení vnějších a vnitřních stěn před použitím funkce Auto
  • Normály k dráze (směry vektorů) nemohly být obráceny
  • Změna tolerance pro získání lepšího výsledku vyžadovala vymazání všech předchozích drah před jejich opětovným testováním.
  • Nyní je vše výše uvedené shrnuto v kombinovaném rozhraní, které umožňuje koncovému uživateli náhled na dráhy PŘED jejich vytvořením!

 

 


Automatický dynamický náhled na možné dráhy

Jakmile je dialog spuštěn, zobrazí se v geometrii dynamický náhled na možné dráhy. Jestliže má dílec tloušťku, budete muset vybrat sadu stěn (vnitřní nebo vnější stěny) za použití funkce Vybrat plochy.

Dráhy v náhledu jsou v purpurové barvě.

Jestliže pohnete posuvnou lištou „Filtrovat dráhy podle velikosti oblasti“, všimnete si, že jsou znázorněny v pořadí od největší dráhy po nejmenší dráhu (největší na počátku a nejmenší na konci). Můžete pohybovat posuvnou lištou pro zobrazení pouze požadovaných drah. Chybné dráhy jsou automaticky vyfiltrovány.

Kliknete-li na Uložit a vystoupit, dráhy z náhledu jsou uloženy v seznamu drah v hlavním dialogu!


Automatické obrácení směru vektoru drah a zrušení výběru dráhy

Jestliže si přejete otočit směry vektoru dráhy/drah, můžete zvolit možnost  pro obrácení směru všech drah nebo jen filtrované dráhy.

 

Jestliže si přejete otočit jednotlivou dráhu, podržte klávesu „R“ a klikněte na tuto dráhu, bude obrácena POUZE tato dráha. V níže uvedeném případě podržení klávesy R a kliknutí na velkou dráhu otočí POUZE směr vektoru velké dráhy.

 


Automatický výběr a zrušení výběru dráhy kliknutím na ni

Jestliže kliknete na prohlíženou dráhu, je vybrána nebo je ZRUŠEN JEJÍ VÝBĚR.  V níže uvedeném případě kliknutí na dráhu zruší výběr dráhy pro tvorbu. Opětovné kliknutí na tuto hranu zobrazí dráhu.

 


Automatické nastavení směru dráhy řezu

Při tvorbě drah může být nastaven směr řezu pro nástroj. V případě uvedeném níže bude směr dráhy nastaven takovým způsobem, že nástroj bude vždy řezat na pravé straně materiálu.

 


Automatický předvýběr stěn

Jestliže má dílec tloušťku, neuvidíte žádné dráhy v náhledu. To je proto, že vnější a vnitřní stěny musí být odděleny za použití přepínače Kontrolní/Řídicí před použitím funkce Auto.

V níže uvedeném příkladu můžete použít tlačítko „Vybrat plochy“ pro spuštění přepínače Kontrolní/Řídicí pro výběr stěn.

Vyberte stěny, které tvoří vnější skořepinu. Podržením klávesy SHIFT můžete jedním kliknutím vybrat 101 vnějších stěn.

Když akceptujete výběr, dráhy jsou nyní v náhledu na základě vybraných stěn!

Hláška Vybrat plochy označuje počet vybraných stěn.

Nyní můžete prohlédnout dráhy a vytvořit ty, které potřebujete.


Posuvná lišta Automatické řízení tolerance

Jestliže jsou výsledky náhledu nesprávné kvůli špatné toleranci v modelu, můžete změnit hodnoty tolerance a prohlédnout nové výsledky před vytvořením drah.

V případě uvedeném níže byla tolerance chordály stanovena na 0,2 mm. Kliknutí na tlačítko Obnovit náhled je vyžadováno pokaždé, když jsou hodnoty změněny. Všimnete si zde špatného výsledku.

Nastavení tolerance chordály zpět na 0,03 a obnovení náhledu přinese dobrý výsledek.


 

Vytvořit křivku v 5-ti osách – tvorba dráhy křivky

Řetězte jednotlivou dráhu nebo více drah a okamžitě je přeměňte na dráhy s vektory!

V nabídce Pokročilé klikněte na možnost Dráhy křivek. Dialog se otevře a okamžitě je otevřen řetězící dialog Mastercamu.

Řetězte dráhu nebo sadu drah, ve výše uvedeném případě je pouze 1 řetězec. Po jeho řetězení je zobrazen náhled. Všimněte si, že v případě potřeby můžete otočit směr vektorů.

Jakmile jste spokojeni s výsledkem, je vytvořena nová dráha.

Všimněte si, že musí existovat referenční sada stěn (plochy nebo tělesa), aby křivka byla promítnuta a byly získány směry vektorů. Řetězení samotné dráhy bez referenční geometrie nebude fungovat!!!


 

Vytvořit křivku v 5-ti osách – směr dráhy, označení počátku a konce dráhy

Je-li dráha zvýrazněna, jsou zobrazena vizuální označení počátku a konce.

Směr dráhy – označený šipkami pro označení směru obrábění pro celou dráhu.

Označení počátku a konce – uzavřené kontury jsou identifikovány následovně:

Počáteční vektor je označen zelenou kružnicí. Koncový vektor je označen červenou kružnicí. Leží-li červená kružnice uvnitř zelené kružnice jako na výše uvedeném obrázku, označuje to uzavřenou konturu.

Označení počátku a konce – otevřené kontury jsou identifikovány následovně:

Zelená kružnice označuje počáteční bod a červená kružnice koncový bod.


 

Vytvořit křivku v 5-ti osách –vylepšení hlavního dialogu

Možnosti zobrazení dráhy byly vylepšeny v hlavním dialogu

Možnosti Ukázat dráhy mohou být prohlíženy v:
šipky mohou být zobrazeny v:

 

S nastavením vlevo můžete vidět šipky a počáteční a koncové body na všech drahách.

 

Systém Moldplus dodáváme v českém jazyce. Pro více informací o funkcích Moldplus, či zájmu o prezentaci nás kontaktujte.