Moldplus svařování

 

„Moldplus svařování“ bylo také vylepšeno. Byly přidány nové ovládací funkce pro úpravu drah v oblasti svařování rohů a vzdáleností zastavení. Byla přidána schopnost řetězit křivky pro znázornění svařovacích drah. Pro aktivování těchto funkcí je vyžadována licence.  Tato licence není automaticky nabízena s nákupem 5osé sady nástrojů. 

 

Svařovací nástroje umožňují výběr geometrií hran, které jsou založeny na protínajících se tělesech a/nebo výběr hran založených na dříve existujících křivkách. Byla přidána inteligentní možnost řízení v oblasti rohů (další vektory pro přechod ven z rohu A vzdálenost pro zastavení před dosažením rohu). Navíc může být řízen směr svařování (tlačné nebo tažné svařování), když jsou hrany vybírány pro svařování. Jakmile jsou identifikovány svařovací dráhy, mohou být rychle přeměněny na svařovací dráhy nástroje za použití Moldplus Toolpath Group Manager (Správce skupin drah nástrojů).

 

Mohou být vybrány pouze viditelné hrany nebo křivky na základě úhlu pohledu na dílec.  Pro účely svařování mohou být snadno identifikovány a řetězeny složité hrany.

Když jsou vytvořeny dráhy, jsou uvedeny ve stromové struktuře drah Vytvořit křivku 5osou jako Svařovací dráhy.

 

 

 

Nastavení náklonu nástroje v rozích.