Moldplus Fixture Design

„Moldplus Fixture Design“ je nový produkt, který je v současnosti nabízen firmou Moldplus.  Může být nakoupen nezávisle na ostatních licencích Moldplus. Umožňuje snadnou tvorbu propojených upínacích desek pro podporu dílců pro ořezávací nebo dokončovací úkoly.  Místo zdlouhavé tvorby geometrie pro výrobu desek, vám tento nástroj umožní vytvořit je několika kliknutími!

Tato funkce vám umožní vytvořit geometrii rychle propojených podpůrných desek pro namontování dílců pro ořezávání nebo ostatní dokončovací operace. S několika kliknutími mohou být vytvořeny podpůrné desky za použití sady řádků referenční mřížky (tabulky).  Při úpravě parametrů je nabízen dynamický grafický náhled. Software automaticky pozná, kdy přerušit části desek, když narazí na vnitřní řezy/otvory v dílci, a umožní rychlou tvorbu 2D rozvržení desek pro výrobu za použití CNC strojů nebo strojů na bázi vodního paprsku.

Kliknutím na ikonu  je představen následující dialog:

 

Nyní jste v režimu Rozvržení tohoto dialogu. První záložka zobrazuje aktuální stav. Řádky mřížky představující upínací desky musí být vytvořeny na dílci jako první! Řádky mřížky musí být v požadované základní Z výšce desek. V této fázi musí uživatel vybrat řádky mřížky. Kliknutím na tlačítko Vybrat řádky rozvržení se spustí funkční lišta Mastercamu pro výběr řádků. Můžete použít jakoukoli výběrovou funkci Mastercamu (řetězení, výběr oknem, manuální výběr atd.) pro vybrání řádků mřížky. Jakmile jsou vybrány, klikněte na ikonu Provést na funkční liště

Tím se posunete k dalšímu kroku.

Dialog se nyní změní na režim Nastavení. Všimněte si, že je automaticky vytvořen dynamický náhled na upínací desky!  Desky jsou prohlíženy od profilu dílce k řádkům mřížky.

 

Jakékoli provedené změny jsou okamžitě aktualizovány v grafice, pokud je zvýrazněno tlačítko „Automatické obnovení“. Není-li zatrženo, uživatel je může aktualizovat manuálně.

Jsou zde 4 záložky. První záložka řídí parametry Štěrbiny. Výška štěrbiny (výška propojující drážky) je vypočítána jako procento celkové výšky desky.

Jestliže změníte šířku štěrbiny, všimnete si, že se okamžitě zobrazí nový náhled.

Můžete změnit ostatní parametry v záložkách (Sražení hran, Volný prostor atd.) a zkontrolovat náhledy pro vlastní tvorbu desky.

Všimnete si, že vnitřní řezy jsou automaticky přerušeny v deskách. Výška, šířka a úhel v záložce Volný prostor umožňuje řízení parametrů přerušení. Toto je důležité, aby byl ponechán prostor pro nástroj, který vstupuje do štěrbiny a provádí operaci bez kolize s upínacími deskami.

Jakmile jste spokojeni s výsledky, můžete kliknout na režim Výstup, nastavit požadované parametry pro tvorbu 2D rozvržení a vytvořit sestavu (kompletaci) a 2D rozvržení! Možnost Rozmístění se pokusí rozložit 2D desky v optimalizované konfiguraci pro jejich vyřezání.

Když kliknete na tlačítko Vytvořit geometrii, je vytvořena sestava a desky.

2D rozmístění rozvržení. 2D drátová konstrukce je uložena na hladině Rozmisťování.

 

Je také vytvořena Sestava desek. Plochy pro tloušťku desek jsou také vytvořeny svisle.

 

Přejete-li si změnit parametry, můžete vstoupit do dialogu Fixture Design a opět manipulovat s hodnotami.

 

Budeme pokračovat ve vývoji tohoto nástroje v dalších verzích.