Verisurf Sběr dat

Virtuální nástroj pro kontrolní měření v reálném čase a kompletaci naměřených údajů k dalšímu zpracování.
Verisurf modul Sběr dat (SD) je nástroj pracující v reálném čase využitelný pro kontrolní měření a virtualizaci nástroje.
Nabízí obecnou měřící platformu prakticky pro všechna přenosná 3D měřící zařízení.

Kontrolní měření v reálném čase a jeho kompletace

 

 

Jádrem Verisurfu SD je 3D grafické znázornění směrnice odchylky a textu poskytujícího okamžitou informaci o vzdálenosti měřící sondy od modelu.

Verisurf AutoAlign  (zarpvnání) můžete použít pro rychlé zorientovaní měřícího zařízení do CAD modelu měřeného tělesa a následně provést měření.
Fyzicky se sondou dotýkejte reálného tělesa a na obrazovce sledujte skutečnou odchylku od jeho modelu.

Spolehlivá kontrola

Verisurf SD je převratný nástroj v oblasti kontrolního měření s intuitivním grafickým rozhraním, které vám umožňuje vidět v reálném čase odchylky měření.

Vzájemná provázanost

Verisurf SD kombinuje výkonné CAD nástroje, asociativní MBD a práci zařízení v reálném čase tak, aby co nejvíce usnadnil případné zpracování naměřených hodnot.

V praxi

S Verisurf SD můžete vytvořit virtuální soubory nástrojů rychleji a levněji, než jakýmikoliv jinými postupy a programy.


Verisurf SD je bezpochyby nejpoužívanější produkt dnešní moderní strojírenské výroby.

 

 

 

 

Zpět