Moldplus – nová verze V10.7 pro Mastercam X7 (64 bit)

Moldplus 10.7 je nová verze pro Mastercam X7. V této verzi bylo provedeno mnoho vylepšení, zvláště pro 5-osou sadu nástrojů Moldplus.  Konečně začínáme s prováděním změn rozhraní softwaru! Surface Trim Editor nabízí nové uživatelské rozhraní. V této verzi je zaváděn nový produkt – Moldplus Fixture Design Tool.

„Moldplus Fixture Design“ je nový produkt, který je v současnosti nabízen firmou Moldplus.  Může být nakoupen nezávisle na ostatních licencích Moldplus. Umožňuje snadnou tvorbu propojených upínacích desek pro podporu dílců pro ořezávací nebo dokončovací úkoly.  Místo zdlouhavé tvorby geometrie pro výrobu desek, tento nástroj vám umožní vytvořit je několika kliknutími!

 

„Moldplus svařování“ bylo také vylepšeno. Byly přidány nové ovládací funkce pro úpravu drah v oblasti svařování rohů a vzdáleností zastavení. Byla přidána schopnost řetězit křivky pro znázornění svařovacích drah. Všimněte si, že je vyžadována licence pro aktivování těchto funkcí – pro resellery a zákazníky.  Tato licence není automaticky nabízena s nákupem 5osé sady nástrojů.  Prosím kontaktujte Moldplus SA pro více podrobností.

 

5osá sada nástrojů funkce Vytvořit křivku má mnoho nových rysů. Můžete řetězit křivky a okamžitě pro ně vytvořit dráhu. Směr dráhy a počátek a konec drah mohou být snadno vizualizovány novými značkami.  Funkce Automatická tvorba křivky byla nově navržena, nyní nabízí náhled na vytvářené dráhy a filtrování chybných drah před tvorbou aktuálních drah!  V této verzi bylo přidáno více než 100 položek (programové chyby, vylepšení a nové funkce).

 

Vylepšení rozhraní Moldplus

Konečně aktualizujeme naše rozhraní pro funkce Moldplus! Staré rozhraní nabídkového stylu je pomalu odstraňováno a je nahrazováno zcela novým rozhraním, které je dostatečně vizuální, grafické a samopopisující, takže koncový uživatel může používat nástroje s minimálním školením! Rozhraní nabídkového stylu bude dostupné až do doby, kdy budou aktualizovány všechny funkce nového rozhraní.  Nové rozhraní bude spouštěno ikonami.

Surface Trim Editor je prvním nástrojem, který nabízí nové rozhraní spolu s novým řešením Fixture Design.

 

Myšlenkou nového rozhraní je vždy zobrazit příslušné funkce v aktuálním stavu, ve kterém se uživatel nachází. Při spuštění dialogu je zobrazen pouze první krok. Po interakci s geometrií jsou aktualizovány následné dialogy s příslušnými funkcemi, které mohou být použity. Jsou používány vizuální a popisné nástroje, které provedou uživatele používáním funkce.

Každý nový dialog nabízí následující možnosti. Funkce Zpět a Znovu nejsou nabízeny pro dialog Fixture Design.

Do nového rozhraní byl také přidán program uživatelské zpětné vazby, který poskytuje přímou zpětnou vazbu našemu vývojovému týmu.

Cílem je získat rychlou zpětnou vazbu na nový vzhled rozhraní od koncových uživatelů a standardizovat tyto dialogy pro ostatní funkce Moldplus v dalších verzích. Všimněte si, že když přepracováváme rozhraní, vylepšujeme také základní kód stávajících funkcí.

Dialogy mohou být minimalizovány. Všimněte si, že pro jejich opětovnou aktivaci musíte vstoupit do nástrojové lišty Windows.

Rozhraní Vytvořit 3D/2D hrany je nabízeno jako mezičlánek pro tuto verzi. Brzy bude mít stejný vzhled jako rozhraní nového stylu. Tato verze vám umožní otestovat nové funkce a změny.