Moldplus standard

 

 

Rozpoznání dutin a nálitků (SolidSTEP)

Snadná možnost rozpoznání geometrie dutin a nálitků z komplexní plochy nebo solid modelu. Tento neřešitelný úkol, který normálně zabral až několik hodin, může být nyní proveden automaticky  a zabere, oproti dříve potřebným hodinám, či dnům, jen několik minut. SolidSTEP se vám zaplatí doslova okamžitě po tom, co jej poprvé použijete.

Analýza sklonu  stěn

Eliminuje složité analýzy a kontroly na prototypech. Pomocí funkce Analýza sklonu stěn Automaticky zkontroluje dílec, zda může být správně obroben, aniž by bylo nutné generovat dráhu nástroje! Snadno identifikuje a izoluje oblasti s podříznutím. Plochy jsou také automaticky oříznuté pro snadnou kontrolu správné konstrukce dílce.

 

 

Tvorba dělících linií

Tvorba dělících křivek/linií vašeho dílce v jakémkoliv uživatelsky definovaném úhlu.

Dělící/Rohové plochy

Tvorba dělících ploch závratnou rychlostí! Pomocí definice hranic formy vytvoříte na jediné kliknutí automaticky dělící/rohovou plochu. Definovaný směr linií řídí směr dělících ploch. Vytvoření rozšíření dělící plochy pomocí ruční metody definovaných hran formy a výběru okrajů ploch.Vytvoříme komplexní rohovou část ploch neuvěřitelně snadno.

 

 

Automatické zámky formy

Vytvoření zámku formy v rozích a jejích vložení na stěny nebo rohy formy.

Nástroje pro rozšíření ploch

Snadné rozšíření hran ploch / oříznutých ploch tangenciálně nebo relativně pod definovaným úhlem vzhledem k normále plochy.

Nástroje pro tvorbu hran ve 2D a 3D

Automatická tvorba křivek hran pouze na vnější části dílce, nebo na vybraných plochách. Hrany dílce mohou být také promítnuty do roviny (jako 2D hrany) pro použití při obrábění kontur, nebo pro další tvorbu geometrie. Tento nástroj je také možné použít ke kontrole, zda se plochy ve svém průmětu do 2D shodují.

Vkládání hotových návrhů forem / polotovarů elektrod

Tvorba čtverce, obdélníku, kruhu, nebo volné vložení z hotových návrhů rychle a automaticky. Vložená geometrie může být oddělená, oříznutá a otočená jakkoliv je nutno pro přípravu obrábění.

Průřezy

Tvorba průřezových křivek napříč nebo podél ploch modelu, jako samostatné nebo vícenásobné průřezy

Komplexní ořezání ploch

Ořezání jednoduchých nebo vícenásobných ploch oslňující rychlostí! Použitím hranic je možné provést rozdělení nebo vymazání oblastí plošného modelu neskutečně snadno!

Středy děr a hrany rovin

Tvorba hran rovin a středů děr automaticky,  pomocí bodových a obloukových informací v plošné geometrii, pocházející ze solid modeláře.

Automatická tvorba plánů (ISO/ANSI/JIS)

Vytvoření správných 2D pohledů z plošné nebo drátové geometrie. Standardní vykreslovací pohledy jsou ISO/ANSI/JIS. Uživatel si může vytvořit vlastní pohled.(Vytvořená geometrie potom může být použita jako výkres včetně grafického pohledu