Verisurf Měření

Reálný čas, skutečný výkon. Verisurf modul Měření poskytuje kompletní sadu jednoduchých a flexibilních
nástrojů pro kontrolní měření a analýzu charakteristik dílce.

 

Nástroj pro kontrolní měření

 

Propojení  s kterýmkoli měřicím zařízením v reálném čase,  včetně stacionárních a přenosných měřících zařízení CMM, laserových trackerů a skenerů, i různých dalších.  Umožňuje snadno přesné měření jak z  jednotlivých bodů tak z  mračna bodů. Vyhledává nominální hodnoty naměřených vlastností s určenou tolerancí, popisuje uvedené individuální vlastnosti a pro názornost  detailně zpracuje grafické zobrazení.
Pro měření jednoduché i složité geometrie, do které lze zahrnout body, plochy, válce, kužele a dokonce i kuželosečky, není zapotřebí prakticky žádný 3D digitální převodník. Verisurf modul Měření standardně podporuje širokou škálu volně přenositelných měřících zařízení

 

Report dle potřeb uživatele

Verisurf Report manažer nabízí flexibilní prostředky pro správu dat s možnosti rozšířit a vytvořit vlastní vzhled reportů.

Automatizace kontrolního procesu

Verisurf Měření nabízí výkonný nástroj pro zautomatizování kontrolního měření, který vám umožní konvertovat připravený postup kontroly do výrobního procesu s minimálním úsilím.

 

Pro větší efektivnost můžete využít CAD modely rozšířené o MBD, které automaticky vytvoří měřící body.

 

Rychlá a přesná orientace přístroje

Verisurf Měření nabízí nástroje pro prostorovou orientaci, které jsou přesné, výkonné a lehce použitelné. Funkce AutoAlign automaticky využívá grafického modelu jako pomocníka při navigaci uživatele, prostřednictvím série měřících technik, které zorientují zařízení i s jeho  součástmi přímo do CAD modelu.

Funkce  AutoAlign  (zarovnání) využívá naměřené hodnoty vztažné roviny pro zorientování zařízení.

AutoAlign zvyšuje produktivitu a přesnost díky automatizaci a opakovatelnosti měření.

 

 

Zpět