2. krok - Generování drah nástroje (programování na bázi CAD/CAM)

Pomocí standardních CAD/CAM cyklů vytvoříte jednotlivé dráhy nástroje, buď na jednotlivých prvcích jako jsou úsečka, oblouk, křivka, bod a podobně, nebo na plochách, či přímo na modelu. Využíváte standardní cykly, které má Mastercam k dispozici pro obrábění.

Asociativní dráhy nástrojů

Protože dráha nástroje je plně asociativní s geometrií, je možné pozměnit geometrii nebo parametry obrábění a získat aktualizovanou dráhu nástroje okamžitě.

zpět