Verisurf BASIC

CAD-based je pro větší výkon postaven na výkonné a robustní CAD platformě, kde modul Verisurf Basic
nabízí všechny nástroje nezbytné jak pro tisk, tak pro měření podle modelu

                                               Základ pro měření podle modelu

S CAD-Basic můžete importovat prakticky všechny hlavní CAD formáty, vytvářet modely z blueprint (zahrnující tolerance), manipulovat s velkými sestavami a rozhraním širokého spektra měřících zařízení.

Jádro tohoto modulu je založeno na produktové linii Verisurfu, která mimo jiné zahrnuje nástroje pro vytváření analýz měření a reversního inženýrství a tím dovoluje plně využít výkonnost modelového měření.

Větší efektivnost s MBD

Základní součást modulu Verisurf Basic, MBD (Model Based Definiton - Základní definice modelu), umožňuje uživateli přiřadit objektům údaje o obecných rozměrech a tolerancích (GD&T popisky)a štítky s vlastnostmi modelu.

MBD spojuje moduly Verisurf Měření, Sběr dat a Analýza do jednoho výrobního procesu. Tento obecný základ pro obrábění, kompletaci a prověřování, redukuje zmetkovitost a vede tak k vyšší výrobní rychlosti a přesnosti.

VDI pro vyšší konektivitu zařízení

Verisurf Basic zahrnuje unikátní Verisurf Device Interface aplikaci (VDI) pro připojení a řízení prakticky všech měřících zařízení.

Kompatibilita CAD-systému

Verisurf Basic otevírá původní CAD soubory z Inventoru, SolidWorks, CATIA, Unigraphics/NX, PRO-E a mnoho dalších. Umožňuje také čtení FTA ze
souborů CATIA V5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět