svařování

Robotmaster může být použít ke generování programů pro svařovací roboty používající svařovací oblouk.

Výhody pro svařování

  • Robotické programování pro svařování může být prováděno automaticky z CAD modelu programování a následně upraveno s minimálním úsilím pro velikost svaru a pistole na danou vzdálenost.
  • Možnost programovat a řídit sklon a otáčení svařovací pistole pro dosažení optimální kvality.
  • Možnost automatické aktivace / deaktivace svářecí pistole.
  • Orientace nástroje může být řízena automaticky a optimalizuje program pro minimální rotaci zápěstí a maximalizaci dosahu robota.
  • Nástroje pro optimální umístění dílu vůči pracovnímu postupu.