OŘEZÁVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Robotmaster může být použit pro programování robotu pro aplikace jako je routing, řezání (za použití plazmy, laseru, hořáku a vodního paprsku) a pro ostatní typy ořezávacích aplikací.

Výhody pro ořezávací aplikace

  • Programování robotu pro dráhy ořezávání a řezání může být generováno automaticky z CAD modelu a následně s minimálním úsilím přizpůsobováno pro:

o    Průměr řezného nástroje

o    Hloubku řezů

o    Počet řezů

  • Orientace nástrojů mohou být řízeny automaticky pro optimalizování programu, čímž je dosažena minimální rotace zápěstí a maximální dosah robotu.
  • Schopnost řídit a optimalizovat vstupy a výstupy.
  • Schopnost automaticky aktivovat/deaktivovat vřeteno nebo nástroj.
  •  Mohou být používány nástroje pro změnu pozice kloubů, čímž jsou snadno řízeny konfigurace robotu a otáčení zápěstí a dosaženy optimální ořezávací  trajektorie.
  •  Schopnost programovat, simulovat a používat více nástrojů.
  •  Nástroje pro otimální umístění dílu vůči pracovnímu postupu.

Programování robotu pro řezání vodním paprskem dílce za použití robotu Motoman

Buňka se dvěma roboty Fanuc použita k ořezávání motocyklového dílce