ODJEHLOVÁNÍ

Robotmaster může být použit ke generování programu robota pro odjehlování hrubé hrany opracovaných dílů nebo zařízení, nebo pro jakýkoliv jiný proces, který vyžaduje vyhlazení hran nebo ploch s použitím různých nástrojů a technik, včetně fréz, rotačních pilníků, brusných kotoučů a kartáčů.

Výhody pro robotické aplikace a rychlé začištění

 • Robotické programování pro odstraňování otřepů ozubených kol nebo jiných opracovaných dílů může být generováno automaticky z CAD modelu a následně upraveno s minimálním úsilím pro:
  • Změnu tvaru frézy
  • Průměr frézy
  • Hloubku řezů
  • Počet řezů
 • Schopnost programovat a řídit směr náklonu nástroje pro optimální kontakt povrchu zvyšuje kvalitu povrchu a životnost nástroje.
 • Orientace nástroje může být řízena automaticky, optimalizuje program pro minimální rotaci zápěstí a maximální dosah robota.
 • Společné polohování nástroje může být použito pro snadné ovládání konfigurace robota a zápěstí navíjení / odvíjení pro optimální trajektorii odjehlování.
 • Schopnost programovat, simulovat a používat více nástrojů.
 • Nástroje pro optimální umístění dílu vůči pracovnímu postupu.