OBRÁBĚní

 

 Robotmaster může být použit pro automatizované programování robotického frézování jednoduchých nebo velmi složitých dílců. Je ideální pro frézování forem, šablon a dílců používajících dřevo, polymery a měkké kovy.

Výhody pro frézovací aplikace

 • Automatizované programování pro robotické obráběcí aplikace může být generováno z CAD modelů a následně s minimálním úsilím přizpůsobováno pro:
  • Změnu tvaru řezného nástroje
  • Průměr řezného nástroje
  • Hloubku řezů
  • Počet řezů
 • Automatické generování hrubovacích a dokončovacích programů
 • Výstup řízení paměti pro dlouhé programy
 • Orientace nástrojů mohou být řízeny automaticky pro optimalizování programu, čímž je dosažena minimální rotace zápěstí a maximální dosah robotu
 • Mohou být používány nástroje pro změnu pozice kloubů, čímž jsou snadno řízeny konfigurace robotu a otáčení zápěstí a dosaženy optimální frézovací trajektorie
 • Schopnost programovat, simulovat a používat více nástrojů
 • Nástroje pro optimální umístění dílu vůči pracovnímu prostoru.

                                                                                           Frézování dřevěných dveří za použítí robotu Fanuc s vícevřetenovým nástrojem

         Frézování součástky za použití robota ABB