nanáŠENÍ

Robotmaster může být použit pro programování dávkování lepidel a nanášení.

Výhody :

  • CAD / CAM robotika program pro nanášení těsnících hmot a lepidel může být generován automaticky z CAD modelu a následně upraven s minimálním úsilím s cílem přizpůsobit velikosti kapek, trysky nebo průměru hrotu aplikátoru.
  • Těsnění mohou být programována přímo pomocí geometrie drážky v CAD modelu pro rychlé a přesné nanášení.
  • Možnost automatické aktivace / deaktivace aplikátoru
  • orientace nástroje může být řízena automaticky a optimalizuje program pro minimální rotaci zápěstí a maximalizaci dosahu robota
  • Nástroje pro polohování kloubu můžou být použity pro snadné ovládání konfigurace robota a zápěstí navíjení / odvíjení pro optimální trajektorií frézování
  • Nástroje pro optimální umístění vůči pracovnímu prostoru.