lINERNí  / rOtační osy

Robotmaster poskytuje rozsáhlou sadu robotického programování a funkci simulací pro pojezdy a rotační stoly se snadným programováním robota namontovaného na lineárním pojezdu nebo dílci, které jsou umístěny na rotačním stole. Pojezdy a rotační stoly mohou být použity jako simultánní pohyb.

Výhody pro programování dalších os

 • Automatická synchronizace programování pojezdu a rotačního stolu pro indexování nebo simultánní pohyb v 7 nebo 8 osách
 • Schopnost řídit a optimalizovat lineární nebo rotační osy
 • Flexibilní výstup programu může automaticky kompenzovat:
  • Statický pracovní prostor
  • Dynamický pracovní prostor
  • Synchronizovaný vnější pohyb
 • parametry polohování stolu nebo kolejnice mohou být použity pro snadnou konfiguraci a ovládání jejich pozice pro nejvhodnější trajektorie.
 • Schopnost programovat a simulovat až v 8 osách simultánním pohybem