Cenové dostupné přenosné CMM řešení pro 3D měření a Reverzní inženýrství

 

Přenositelnost a cenová dostupnost přenosného měřící ramene v kombinaci se softwarem na bázi 3D modelu umožňuje výrobci rychle implementovat inspekční a měřící  postupu přímo na dílně. Dokáže tak zvýšit výnosy a zlepšit kvalitu výroby a zároveň snížit náklady. Investice se rychle vrátí, což je ověřeno, a to je také důvodem, proč měřící systém na bázi 3D modelů jsou opravdovou revolucí pro výrobu na celém světě.

Pokud chcete pomocí své výrobní firmě dosáhnout co nejrychleji vytyčených obchodních cílů, Verisurf navrhl 3DGage jako kompletní, přesto konfigurovatelný hardwarové a softwarové řešení, které může urychlit 3D měření či reverzní inženýrství u vašich projektů.  Každý systém je přizpůsoben pro danou aplikaci a váš dodavatel 3DGage vám pomůže nastavit systém tak, aby co nejlépe vyhovoval právě vašemu pracovišti.

Konfigurace softwaru

Modul Inspekce – podporován systémem Verisurf, 3DGage podporuje obě, jak moderní techniku měření založenou na modelu, tak zrychluje tradiční procesy měření BLUEPRINT“ .Měření zahrnuje  také import veškerých CAD modelů, tvorbu asociativních modelů GD&T, automatické zarovnání 3D CAD modelu s fyzickým dílcem. Rovněž lze na displeji sledovat pozici sondy a odchylku měření v reálném čase.

Modul Inspekce Pro – zahrnuje veškeré funkce modulu „Inspekce“  a navíc pokročilé funkce opakovatelnosti, nejmenší čtverce, 6 stupňů volnosti, nejlepší vybavení pro zarovnávání , automatické programování měření, vlastní volbu barev pro jednotlivé odchylky, výsledky BALOONING a podávání zpráv.

Modul Reverzní inženýrství – digitalizuje dílce přímo do CAD modelu. Nabízí možnost tvorby, importu filtrování a upravování mračna bodů. Tvorba, import a úprava STL ok na plochách, možnost vyplňování děr, plátkování, rozpoznávání těles a automatické plochy. Tvorba a editace NURB ploch, včetně ploch protlačovaných  (extrudovaných), otočených a „loftovaných“ ploch . Vytváří a upravuje CAD tělesa, včetně rovin, děr a kapes. 

Modul Inspekce Pro & Reverse Engineering spolu tvoří balíček všech funkčností obou modulů.

Konfigurace přenosného měřícího ramene – CMM

Standard – standardní přenosné CMM 3DGage je setaveno z přesně zpracované hliníkové základy a  kloubů s hadičkou z uhlíkových vláken, aby  se minimalizovaly teplotní vlivy. Ještě snadnější přenositelnost umožňuje jeho lehká 3,6 kg vážící konstukce, mezinárodní napájecí zdroj a plug&play USB připojení.  Systém Standard má 0,63 m, dosah 1,27 m pracovní průměr ve tvaru polokoule se dvourozměrnou přesností +/- 0,23mm

Extra Long – tato možnost je pro měření větších předmětů a zvyšuje standardní dosah od 0,63 m po 0,84 m, což navyšuje průměr polokoule měření na 1,67 m.

High Precision – tato možnost je pro aplikaci vyžadující vyšší přesnost měření a má funkce pro posílení základny a kloubů, které snižují pohyb a zvyšují přesnost.

Specifikace systému:

 Konfigurace softwaru:

 Inspection

 Inspection Pro

 Reverse Engineerig

 Inspection Pro & Reverse Engineering

 Přenosné měřící rameno CMM – konfigurace

 Standrad (STD)

 Extra Long (XL)

 High Precision (HP)

 Extra Long & High Precision (XLHP)

 Standardní Formáty Softwaru:

 ACIS (*.SAT;*.SAB)

 Alibre Design (*.AD_PRT;*.AD_SMP)

 ASCII (*.TXT;*CSV;*.DOC)

 AutoCAD (*.DWG;*.DXF;*.DWF)

 Cadkey (*.CDL)

 HPGL (*.PLT)

 IGES (*.IGS;*.IGES)

 KeyCreator (*.CKD)

 Mastercam (*.MCX;*.MC9;*.MC8)

 Parasolid (*.X_T;*.X_B;*.XMT;*.XMT_TXT)

 Rhino (*.3DM)

 SolidEdge (*.PAR;*.PSM:*.ASM)

 SolidWorks (*.SLDPRT;*.SLDASM;*.SLDDRW)

 SpaceClaim (*.SCDOC)

 STEP (*.STP;*.STEP)

 Stereolithography (*.STL)

 VDA (*.VDA)

 Standardní příslušenství CMM

 Průvodce nastavením

 3DGage Hardware Manual

 3DGage Software Manual

 Testovací dílec

 Kabel pro přijení k elektické síti

 USB kabel

 Měřící spínač s kabelem

 6mm rubínová Master sonda

 6mm rubínová pracovní sonda

 3mm rubínová sonda

 Sonda na výměnu

 Sonda pro kalibraci

 Volitelné formáty softwaru:

 CATIA V4 Translator (*.MODEL;*.EXP)

 CATIA V5 Translator (*.CATPART;*.CATProduct)

 Pro/E Translator (*.PRT;*.ASM)

 UG/NX Translator (*.PRT)

 Volitelné příslušenství k CMM

 Robustní kufr na kolečkách

 Školení

 Kalibrace & certifikace z výroby

 Bodová sonda

 3mm rubínová sonda

 6mm rubínová sonda

robustní kufr na kolečkách

 

 

 

 

bod, 3mm, 6mm, 6mm Master sonda

 

 

 

 

 Standardní
 konfigurace pro
 přepravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 přenosné CMM  
 konfigurace

Standard

STD

Extra Long

XL

High Precision

HP

Extra Long High Precision

XLHP

 Délka

.63 m (25 in)

.84 m (33 in)

.63 m (25 in)

.84 m (33 in)

 Pracovní oblast

1.27 m (50 in)

1.67 m (66 in)

1.27 m (50 in)

1.67 m (66 in)

 Dvou rozměrná 
 testovaná přesnost
 v jednom bodě

+/- 0.23 mm

(0.009 in)

+/- 0.30 mm

(0.012 in)

+/- 0.0508 mm

(0.002 in)

+/- 0.0762 mm

(0.003 in)

 CMM váha

3.6 kg (7.9 lb)

4.1 kg (9.0 lb)

5.4 kg (12.0 lb)

6.0 kg (13.3 lb)

 

Univerzální napájecí zdroj

 

 100-240 V AC, 50/60 Hz

Provozní teplota

 15° C to 35° C (59° F to 95° F)

Skladovací teplota

 -20° C to 70° C (-4° F to 158° F)

Provozní vlhkost

 10-90% nekondenzující